GPS 2021
Menu

Vragen en antwoorden

Een traject van vernieuwing roept vragen op en daar geven we graag een duidelijk antwoord op. Op deze pagina hebben we per onderwerp een aantal veelgestelde vragen verzameld en beantwoord. Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan via info@duivensportbond.nl. Is de vraag ook relevant voor anderen, dan voegen we deze toe aan de pagina.

Tijdens de bijeenkomsten in de afdelingen zijn veel vragen beantwoord, maar ook daarna zijn nog vragen binnengekomen die uitgewerkt en hier geplaatst worden.


Vluchten en uitslagen

Is het nodig om in 2021 een nieuwe klok aan te schaffen?

In de plannen is het niet het doel de liefhebbers nog meer op kosten te jagen. Om de plannen op een goede wijze ten uitvoer te brengen zijn gesprekken met de klokleveranciers nodig om hun bijdrage in de oplossing te kunnen leveren en wat hun ontwikkel en verbeterplannen zijn.Technisch is al heel veel meer mogelijk dan nu in de klokken zit maar wordt nog niet gebruikt. 

Nu geen reden om u zorgen te maken over een aankoop in 2021. Zodra duidelijk is wat mogelijkheden en kosten worden gaan wij in gesprek met alle belanghebbenden.

Wordt het probleem van de ongelijke strijd met de aantallen duiven die worden ingekorfd ook aangepakt?.
Met de in te richten secties verwachten NPO bestuur en Ledenraad te komen tot een oplossing. De discussie over de inkorfbeperking is via de media al veelvuldig gevoerd. Dat het leeft daarvan zijn wij ons zeker bewust. De oplossingsrichting zit wat ons betreft in de kampioenschappen of competities waarbij gelijkwaardigheid wordt nagestreefd. Dit ook omdat inkorfbeperking leidt tot lagere aantallen en daarmee direct tot kostenverhogingen waar onze liefhebbers ook niet op zitten te wachten.

 

Veranderen de concoursgebieden c.q. werkgebieden?

In de toekomst zullen kleinere gebieden gaan samenwerken. Met de hedendaagse technieken en afstemming van vliegprogramma’s op elkaar, kunnen de zogenaamde vlieggebieden ontstaan en ontwikkelen.