GPS 2021
Menu

Vragen en antwoorden

Een traject van vernieuwing roept vragen op en daar geven we graag een duidelijk antwoord op. Op deze pagina hebben we per onderwerp een aantal veelgestelde vragen verzameld en beantwoord. Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan via info@duivensportbond.nl. Is de vraag ook relevant voor anderen, dan voegen we deze toe aan de pagina.

Tijdens de bijeenkomsten in de afdelingen zijn veel vragen beantwoord, maar ook daarna zijn nog vragen binnengekomen die uitgewerkt en hier geplaatst worden.


Secties en platforms

Wie bepaalt bij welke sectie je hoort?

Vertegenwoordigers van de leden bestaan uit gelijk gestemde belangen- groepen/secties. Deze groepen bestaan uit sectie Vitesse/Midfond, sectie Dagfond, sectie Marathon, sectie Jonge duiven, de secties zijn zelfstandige groepen die in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn. Ze hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Je geeft zelf aan bij welke groep je wilt horen. Je mag je aanmelden bij 2 groepen en dus daar je stem laten horen. Wanneer je jonger dan 50 jaar bent ben je ook onderdeel van het Platform Jong NPO.

Zijn de secties werkcommissies van de NPO?

De secties zijn zelfstandige groepen die in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn. Ze hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Leden hebben de beleving dat ze te weinig invloed uit kunnen oefenen. Hoe brengt de geschetste nieuwe organisatiestructuur daar verandering in?

Er is nu een aantal lagen en alles gaat via de afdelingen. Uit de enquête blijkt dat de mensen zich niet gekend voelen door de afdelingen. Is dat beleving? Nee, want het is getrapt; de verenigingen komen bij de afdelingen. Als je als afdeling al die leden gewoon hebt, heb je direct contact met je leden. Bij de huidige structuren van sportbonden zie je dat als ze lid worden, bijvoorbeeld aangeven dat ze ingedeeld willen worden bij de sectie vitesse. Als jullie secties hebben, dan heb je daar ook een bestuur en dan komen de leden van de sectie daar hun invloed uitoefenen op die speldiscipline. Leden hebben invloed en wonen een vergadering bij voor die discipline waar zij iets mee hebben, daardoor ontstaat meer betrokkenheid én de weg is korter om ook binnen een vereniging de ontwikkelingen te introduceren.

Gaan de secties en platformen op één plaats vergaderen of zijn er meerdere sub-secties vergaderingen, op verschillende plekken in het land?

Om alle windrichtingen van het land er goed bij te betrekken is een model van een vergadering en locatie per cluster van de huidige afdelingen voor de hand liggend. Daarmee vergroten wij ook de kans op meer aanwezigheid van de leden van de secties. Het combineren van sectievergaderingen op verschillende tijdstippen op dezelfde dag en locatie zou praktisch kunnen zijn.

Hoe vaak vergaderen de secties/platformen?

In de opstartfase kan de frequentie hoger zijn. Anders twee keer per jaar en er kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van diverse media inclusief bijvoorbeeld een sectiemagazine.

Werken de secties en platforms met een budget?

Ja, zoals iedere werkgroep, commissie of activiteit binnen onze organisatie werkt.

Kan ik me al aanmelden voor een sectie?

Ja dat kan. Vul dit formulier in. Je kunt hier aangeven bij welke twee secties je wilt horen.