GPS 2021
Menu

Vragen en antwoorden

Een traject van vernieuwing roept vragen op en daar geven we graag een duidelijk antwoord op. Op deze pagina hebben we per onderwerp een aantal veelgestelde vragen verzameld en beantwoord. Klik op een vraag om het bijbehorende antwoord te lezen.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan via info@duivensportbond.nl. Is de vraag ook relevant voor anderen, dan voegen we deze toe aan de pagina.

Tijdens de bijeenkomsten in de afdelingen zijn veel vragen beantwoord, maar ook daarna zijn nog vragen binnengekomen die uitgewerkt en hier geplaatst worden.


Begrippen- en termenlijst

Statuten

Verenigingen zijn verplicht bij oprichting statuten op te stellen. Hierin staan het doel en de belangrijkste regels van de vereniging. Het is als het ware de grondwet van de vereniging.

Rechtspersoonlijkheid

Rechtspersoonlijkheid betekent dat een onderneming of organisatie zelfstandig bezittingen en schulden heeft, en dus een eigen boekhoudkundig afgescheiden vermogen heeft. Dat verandert bij het vaststellen van de nieuwe statuten niet voor de afdelingen. De afdelingen blijven dus hun rechtspersoonlijkheid behouden.

Wat bedoelt u met meer directe communicatie?

Nu vindt veel communicatie getrapt plaats. Dat wil zeggen dat het via het NPO Bureau naar de afdelingen gaat, van de afdelingen naar de verenigingen en van de verenigingen naar de leden. Met de mogelijkheden van email, social media, internet is het gemakkelijker om iedereen direct te benaderen. Dit gaat sneller en is minder werk. Zo kunnen afdelingen en verenigingen zich ook richten op de belangrijkste werkzaamheden. Uiteraard hebben we aandacht voor de oudere duivenmelkers die wellicht (nog) geen of beperkt gebruik maken van de hedendaagse communicatiemiddelen. 

Door directe communicatie kunnen we ook eenvoudiger achterhalen wat duivensportliefhebbers in het land van bepaalde onderwerpen vinden. Bijv. door korte enquetes, een poll via Facebook. Zo zorgen we dat we de sport ontwikkelen in de richting die de leden wensen.

Platform

Groep leden die belangen van jongeren en transport behartigen