GPS 2021

Visie

De NPO:

 • is de duivensportbond
 • stimuleert jong en oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de duivensport te beoefenen, passend bij hun persoonlijke ambitie
 • stelt welzijn van postduif en liefhebber centraal


De Nederlandse duivensport kent een grootse historie met succesvolle resultaten in Nederland en wereldwijd. Hierbij hoort een professionele aanpak met ruimte voor de hobbyist waarbij verbinding in én met de samenleving noodzakelijk is. Meer weten? 

Het NPO bestuur heeft de visie in januari gepresenteerd aan de afdelingsbesturen en dit uitgewerkt in een compacte presentatie. En er is een meer uitgebreide beleidsnotitie.

Download de presentatie Toekomst van de duivensport, 18-1-2017 en de Beleidsnotitie.

10 februari 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle leden. Bekijk de opname van deze bijeenkomst! De presentatie Toekomst van de duivensport, 10-2-2017 is ook te downloaden.
De 10 V’s

 1. Verouderde organisatiestructuur, de Ledenraad met alleen afdelingsafgevaardigden/kiesmannen wordt aangepast.
 2. Vernieuwde organisatiestructuur, in de Ledenraad zijn naast afdelingsafgevaardigden/kiesmannen ook ledenvertegenwoordigers stemgerechtigd.
 3. Vertegenwoordigers van de leden bestaan uit gelijk gestemde belangen- groepen/secties, zoals sectie Vitesse/Midfond, sectie Dagfond, sectie Marathon, sectie Jonge  duiven en platformen Jong NPO, Transport.
 4. Vliegprogramma’s en kampioenschappen worden door secties voorgedragen.
 5. Vervoer niet meer leidend maar uitvoerend.
 6. Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden wordt vastgesteld en vastgelegd.
 7. Verwezenlijking doelstelling, de leden/verenigingen geven de afdelingskiesmannen opdracht voor de statutaire wijziging te stemmen.
 8. Volwaardige individuele inspraak van ieder lid van de NPO.
 9. Verenigingen nog meer benutten als de basis van de duivensport.
 10. Visie met een positieve toekomst.


Toelichting

 1. Deze structuur van autonome afdelingen voldoet niet aan de huidige eisen van de tijd en een sportbond volgens NOC/NSF; bij wijziging is aansluiting mogelijk. Te veel bestuurslagen, momenteel heeft NPO 19 kiesmannen welke beleids-bepalend zijn voor de gehele organisatie. De enquête uitslag geeft aan dat leden in meerderheid ontevreden zijn over de huidige democratische besluitvorming.
 2. Conform advies  van ingehuurde organisatie adviseur Prof. Mr. Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht, Vrije Universiteit van Amsterdam). Hiermee wordt recht gedaan aan de door de leden gevraagde inspraak en zeggenschap. Leden van belangengroepen bepalen mede het beleid in de Ledenraad door verkregen stemrecht.
 3. Gelijkgestemde belangengroepen /secties bepalen hun uitgangspunten zonder inmenging van de andere sectie(s). In de Ledenraad worden de voorstellen vanuit de sectie in stemming gebracht. Elk lid kan zich maximaal bij 2 groepen aansluiten voor inspraak en zeggenschap.
 4. Alle secties dragen bij aan de vertegenwoordiging van hun achterban. De sectie stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor en het vervoer wordt daarop ingericht. Kampioenschappen kunnen per sectie verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO ledenraad.
 5. De afdelingen berekenen de kostprijs naar de losplaatsen en bieden dat aan de secties aan.
 6. Het financieel vermogen van de afdeling, en daarmee haar leden, wordt geoormerkt en hiermee veiliggesteld.
 7. De leden/verenigingen zullen via de huidige reguliere besluitvorming, eventueel met aan te vragen stemming, in de afdelingsvergadering de kiesmannen opdracht geven de noodzakelijke statutenwijziging goed te keuren.
 8. Naast een stem via de afdeling en regio wordt de stem van het lid gehoord via de sectie waarbij leden zijn aangesloten.
 9. De basis van de duivensport begint op verenigingsniveau. Ledenwerving en -behoud vindt plaats bij de basis met de ondersteuning van een toekomstbestendige NPO-organisatie.
 10. Niet denken en handelen in problemen maar werken aan oplossingen en een volwaardige sport waar wij weer trots op kunnen zijn.