GPS 2021
Menu

Visie

Het aantal mensen dat de postduivensport in Nederland beoefent loopt al jaren terug. Om te voorkomen dat er zo meteen geen bestaansrecht meer is voor de sport, moet het ledental weer gaan groeien.

Hoe bereiken we deze groei?

  • De organisatie moet veranderen. We moeten van hobbybond naar een volwaardige sportbond.
  • De verbinding in de samenleving en met anderen buiten de sport, moet worden versterkt.
  • Er moet in de duivensport meer samenwerking komen met alle betrokkenen.We leggen het uit aan de hand van een tiental V’s.

De 10 V's

1. Verouderde organisatiestructuur

We hebben te maken met een Verouderde organisatiestructuur. Er zijn teveel bestuurslagenen uiteindelijk zijn slechts 19 afgevaardigden beleidsbepalend voor de hele organisatie. Dat moet democratischer.

2. Vernieuwde organisatiestructuur

Er moet een vernieuwde organisatiestructuur komen. Prof. Mr. Marjan Olfers heeft hierin
geadviseerd. In de Ledenraad mogen dan, naast de afgevaardigden uit de afdelingen, ook
ledenvertegenwoordigers stemmen. Ook zij zijn dan medebepalend voor het beleid.

3. Vertegenwoordigers van leden
Deze vertegenwoordigers van leden bestaan uit belangengroepen (secties en platforms).
Er zijn vertegenwoordigers uit de sectie Vitesse/Midfond, sectie Dagfond, sectie Marathon,
sectie Jonge duiven en de platformen Jong NPO en Transport. Elke belangengroep maakt
zelf voorstellen die in de Ledenraad in stemming worden gebracht.

4. Vliegprogramma’s en kampioenschappen
Vliegprogramma’s en kampioenschappen worden door de secties voorgesteld. Elke sectie
stelt het voor hen ideale vliegprogramma voor. Kampioenschappen kunnen per sectie
verschillend zijn, maar voldoen altijd aan de minimum eisen als aangenomen in de NPO
ledenraad.

5. Vervoer
Vervoer is dan niet meer leidend maar uitvoerend. De sectie stelt het ideale vliegprogramma
voor en het vervoer wordt daarop aangepast. De afdelingen berekenen de kostprijs om te
vervoeren naar de losplaatsen en bieden data aan de secties aan.

6. Veiligstellen van afdelingsvermogens
Veiligstellen van afdelingsvermogens en dus vermogen van de leden: het vermogen wordt geoormerkt en daarmee veiliggesteld.

7. Verwezenlijking doelstelling
Voor het verwezenlijken van de doelstelling geven de leden/verenigingen de afdelingsafgevaardigden opdracht om voor de statutaire wijziging te stemmen.

8. Volwaardige individuele inspraak
Ieder lid van de NPO krijgt volwaardige individuele inspraak via de sectie waarbij leden zich aansluiten.

9. Verenigingen
Verenigingen nog meer benutten als de basis van de duivensport. De basis van de duivensport begint op verenigingsniveau. Ledenwerving en -behoud vindt plaats bij de basis met de ondersteuning van een toekomstbestendige NPO-organisatie.

10. Visie
Visie met een positieve toekomst. Niet denken en handelen in problemen maar werken aan oplossingen en een volwaardige sport waar wij weer trots op kunnen zijn.


Meer weten?

Hebt u nog vragen? Kijk op Vragen en Antwoorden.
Wilt u weten hoe en wanneer we welke stappen zetten ? Kijk op Koers.

Verder heeft het bestuur NPO heeft een beleidsnotitie gemaakt en is op diverse locaties
geweest om de plannen te presenteren en uit te leggen. U kunt de beleidsnotitie en de
presentaties van deze bijeenkomsten hieronder downloaden.

Op YouTube kunt u de bijeenkomst van 10 februari bekijken.