GPS 2021
Menu

Werkgroep Reglementen van start

29 mei 2019
Dinsdagavond 28 mei heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van de ‘Werkgroep statuten en reglementen’. De komende maanden werkt de werkgroep aan het op orde brengen van de statuten en reglementen. Vanwege de veranderingen in regelgeving van afgelopen jaren is het noodzakelijk dat de verschillende reglementen op elkaar worden afgestemd en daar waar nodig aangepast. Marjan Olfers en Wouter Boshuis staan de werkgroep als adviseur bij.

Aanpassingen noodzakelijk

De leden van de werkgroep zijn het erover eens dat het noodzakelijk is om aanpassingen door te voeren. Reglementen sluiten op dit moment  niet op elkaar aan, besluiten van ledenvergaderingen zijn reglementair niet verwerkt en hiaten in regelgeving zijn niet opgelost. De werkgroep gaat hier de komende maanden mee aan de slag.


Maurice van der Kruk heeft aan de hand van een presentatie uitgelegd wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn van de NPO. Het is hierbij van belang dat de reglementen aansluiten op de doelstellingen en de organisatie mede hierdoor toekomstbestendig wordt gemaakt. Het is daarbij de verwachting dat het op orde brengen van de reglementen zorgt voor een daling van de juridische kosten. Ook moet het voor leden makkelijker worden om reglementen te begrijpen. Het is essentieel dat er binnen de NPO draagvlak is voor het op orde brengen van de reglementen. De leden beslissen uiteindelijk of de reglementen worden aangenomen.


De werkgroep geeft aan dat het wijzigen van alle reglementen een hele klus is. Het is goed om een start te maken. De werkgroep geeft aan dat het in ieder geval van belang is om dit jaar het wedvluchtreglement op orde te brengen. Een eventuele uitloop naar begin volgend

jaar, om ervoor te zorgen dat meerdere reglementen worden opgeleverd, is voor de werkgroep ook goed. 

Planning

De werkgroep gaat uit van het volgende stappenplan:

  1. In juni wordt een inventarisatie gemaakt van de aan te passen reglementen; 
  2. Eerste helft juli worden de eerste conceptreglementen opgeleverd;
  3. Tweede helft juli worden de reacties van de werkgroep op de conceptreglementen verwacht; 
  4. In de eerste helft van augustus worden de concept reglementen opgeleverd; 
  5. Na het vliegseizoen worden leden geraadpleegd en vindt een inspraakronde plaats;
  6. Stap 5 resulteert in de oplevering van reglementen, na eventuele aanpassingen, in september; 
  7. De nieuwe statuten en reglementen worden pas geïmplementeerd nadat ze tijdens de Ledenraad van november 2019 zijn aangenomen.