GPS 2021
Menu

Sectie- en platformbestuurders gezocht!

1 september 2017
In de Ledenraad van 15 mei jl. is een Statutenwijziging aangenomen en inmiddels zijn deze Statuten ook gepasseerd. Dit heeft tot gevolg dat er via secties en platforms meer inspraak komt voor de leden. We zijn daarom op zoek naar bestuursleden voor deze secties en platforms.
Secties

Secties zijn zelfstandige groepen die in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn. Elk lid kan aangeven bij welke twee groepen hij wil horen en heeft hierbij de keuze uit Vitesse/midfond, Dagfond, Marathon, Jonge duiven. Deze leden vormen samen de sectieraden.

Platforms

Er komen twee platforms, namelijk het Platform Jong en Platform Transport. Bij Platform Jong horen alle leden die jonger zijn dan 50 jaar.  Het Platform transport staat open voor leden van de NPO die een aantoonbaar belang hebben bij het transport. De mogelijkheid om voor dit laatste platform aan te melden volgt later.

Wie zoeken we op dit moment?

Alle secties en ook de beide platforms moeten bestuurd worden. We zijn op zoek naar mensen die deze besturen willen bemensen.

De sectiebesturen voeren het beleid betreffende de eigen sectie uit en leggen hierover verantwoording af aan bestuur NPO. Ze verrichten, binnen het budget en NPO-beleid, ook eigen activiteiten.

Het platform transport geeft gevraagd en ongevraagd advies over het transport aan bestuur NPO. Het platform doet voorstellen voor de optimalisering van het transportover onder andere het welzijn van de duiven, de efficiency en de minimum normen van veiligheid en kwaliteit.

Het doel van het platformbestuur van Jong is meer jongeren te interesseren voor de duivensport en de jongere leden voor lange tijd te binden. Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies over te ontwikkelen producten en diensten en organiseert trainingen en opleidingen.

De uitgebreide profielschetsen zijn te downloaden:

Reageren

Bent u enthousiast over de nieuwe organisatie en past u in een van de profielen? Stuur dan uiterlijk 29 september een gemotiveerd schrijven en een kort CV naar secretariaat@npoveenendaal.nl. Geef duidelijk aan om welk bestuur het gaat.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd, maar wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Marjan van Berkel 0318-559700 en/of Harrie Meijners (bestuurslid) 06-22746840. Mevrouw Van Berkel is telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag. U kunt haar ook een e-mail sturen, secretariaat@npoveenendaal.nl

De functies zijn onbezoldigd, maar gemaakte kosten kunnen vanzelfsprekend worden gedeclareerd.