GPS 2021
Menu

Publicatie Het Spoor: 'proefopstelling “Nishoek” in de praktijk'

14 mei 2019
Afgelopen week hebt u kennis kunnen nemen van de plannen die voortvloeien uit GPS2021 mbt de automatisering. Al eerder hebt u via OpDeHoogte en het Spoor kunnen vernemen dat in Zeeland een project is gestart om als proef te gaan fungeren en de toekomstplannen te gaan toetsen aan de praktijk.

Publicatie 10 mei 2019: 'proefopstelling "Nishoek" in de praktijk'

Klik hier voor de tekst zoals deze gepubliceerd is in Het Spoor van 10 mei 2019.