GPS 2021
Menu

Primeur: de eerste platform en sectievergaderingen

5 maart 2018
Vanavond hebben wij een primeur in de duivensport, voor de allereerste keer worden er sectie- en platformvergaderingen gehouden. Op deze vergaderingen zullen de sectie- en platformbestuurders worden geïnstalleerd.

De afgelopen weken hebben wij u via diverse informatiekanalen zoals: Op de Hoogte, de NPO-/GPS 2021 websites en distributie van de uitnodiging via de afdelings- en verenigingssecretaris geïnformeerd over de vooruitgang. En vooral u ook van harte uitgenodigd. Dus komt allen!

De agenda van deze eerste vergaderingen is kort maar slagvaardig. Dit is vooral nodig om onze nieuwe bestuurders het mandaat en steun te geven om voor hun sectie en discipline aan de slag te gaan. Zij willen samen brainstormen, inventariseren en gedurende dit seizoen voor de sectie die zij vertegenwoordigen in het algemeen belang, dus op (inter)nationaal niveau met voorstellen te kunnen komen.

Zij zullen uw sectie of platform vertegenwoordigen in de NPO-Ledenraad en daarmee, heel belangrijk, ook langs deze weg uw stem laten horen.

Tot op heden hebben wij voor de sectie Vitesse/Midfond helaas nog geen kandidaten ontvangen en zullen wij deze beschikbare tijd benutten om een aantal zaken nog verder toe te lichten.

De vergaderingen zijn nu allemaal kort en zakelijk, ook in de toekomst zullen deze gecombineerd plaatsvinden. Zo willen wij u de mogelijkheid bieden, wanneer de secties vergaderen op dezelfde dag en dezelfde locaties, uw stem te laten horen.

Het programma van vanavond maakt het mogelijk de vergaderingen bij te wonen, te volgen en waar uw voorkeur ligt uw stem formeel te laten horen.

Programma
19.15 uur   Ontvangst
19:30 uur   Sectie Vitesse/Midfond
20:00 uur   Sectie Jonge Duiven
20:30 uur   Sectie Dagfond
21:00 uur   Sectie Marathon
21:30 uur   Platform Jong NPO
22:00 uur   Platform Transport

Zodra u vanavond in Pappende arriveert willen wij u verzoeken u te melden en registeren. Tegelijkertijd ontvangt u stemkaarten voor uw stemrecht in de sectie of platform waarvoor u zich heeft aangemeld of bent ingedeeld.

Vandaag zullen wij nog informatie publiceren van de bestuur kandidaten die nog volgen.

We geven u een voorbeeld van hoe het vanavond kan verlopen:

  • U bent bijvoorbeeld, als lid onder de 50, automatisch onderdeel van Platform Jong NPO.
  • Als u interesse hebt en hebt aangegeven onderdeel te willen zijn van het Platform Transport bent u daar stemgerechtigd.
  • Tevens hebt u uw voorkeur aangegeven voor de secties Dagfond en Jonge duiven

In dit geval heeft u stemrecht in de 2e, 4e, 5e, en 6e vergadering.

Tot vanavond, wij hopen op uw aller aanwezigheid!

Mocht u toch niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de vergadering volgen via onze livestream

NPO Bestuur.