GPS 2021
Menu

Koers

De eerste stap naar verandering is gezet. De nieuwe Statuten zijn gepasseerd bij de notaris. Deze statutenwijziging zorgt ervoor dat de stem van de leden een veel betere en directe vertegenwoordiging krijgen.

Deze stem komt tot uitdrukking in de secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven en de platforms Jong en Transport. Een vertegenwoordiging van de secties en platformen komt in de ledenraad, tezamen met de huidige vertegenwoordigers van de afdelingen. De secties en platfoms vormen de basis om de sport te vernieuwen en nieuw leven in te blazen. 

Aanmelden voor de secties kan nog steeds! Bepaal met behulp van de NPO Keuzewijzer eenvoudig welke Secties en/of Platforms voor u relevant zijn.


De (geplande) stappen per jaar


2017

 • Statutenwijziging Gerealiseerd
 • Inrichten platforms met alle stakeholders Gerealiseerd
 • Postduivensport op inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Gerealiseerd
 • Bureau inrichting GPS2021 deels gerealiseerd, nog fitetunen In behandeling
 • Liefhebber centraal door meer directe communicatie; loopt door tot 2021 In behandeling
 • Businessclub NPO met alle stakeholders operationeel; streven winter 2019 operationeel In behandeling
 • Functioneel ontwerp Automatisering GPS2021 In behandeling
 • Voorbereiding real time uitslagberekening In behandeling

2018

 • Nieuwe automatisering werkend; verbeteringen geagendeerd Gerealiseerd
 • Real time uitslagen; vanuit meldingen naar uitslagen; volgende stappen in voorbereiding Gerealiseerd
 • Public Affairs en Public Relations ingericht met oog op toekomst In behandeling
 • Werkende platforms In behandeling
 • Licenties/lidmaatschap en business model voor toekomstbestendige duivensport; In behandeling
 • Museum van de Nederlandse duivensport In behandeling

2019

 • Olympiade 2023: definitieve toekenning aan Nederland Gerealiseerd
 • Integratie logistiek: gestart met Nationaal Vliegprogramma en werkend platform Transport In behandeling
 • Nederland in vlieggebieden operationeel; pilot gestart In behandeling
 • Aantrekkelijke duivensport op de kaart; doel 'uitdragen trots op onze sport' In behandeling
 • Internationale samenwerking versterkt: rol van NL in FCI versterkt, zitting in div. commissies In behandeling
 • Internationale samenwerking versterkt: UWEPA opgericht (NL als bestuurder betrokken en oprichter) In behandeling
 • Eerste vluchten Ladies League In behandeling

2020

 • NPO een volwaardige partner binnen de NOC*NSF koepel: samenwerking loopt, TEAM NL zichtbaar In behandeling
 • Nieuwe vormen van wedvluchten en competities organiseren In behandeling
 • Daling ledenaantal gestopt
 • Automatisering sluit aan bij samenleving en ICT omgeving 2020
 • Samenwerking met stakeholders op gelijkwaardig niveau

2021

 • Optimaliseren
 • Stabiel/ lichtgroeiend ledenaantal door focus, nieuwe koers én aansluiting van sport bij samenleving