GPS 2021
Menu

Koers

De eerste stap naar verandering is gezet. De nieuwe Statuten zijn gepasseerd bij de notaris. Deze statutenwijziging zorgt ervoor dat de stem van de leden een veel betere en directe vertegenwoordiging krijgen.

Deze stem komt tot uitdrukking in de te formeren secties Vitesse/Midfond, Dagfond, Marathon en Jonge duiven en de platforms Jong NPO en Transport. Een vertegenwoordiging van de secties en platformen komen dan in de ledenraad, tezamen met de huidige vertegenwoordigers van de afdelingen. De secties moeten de basis gaan worden om de sport te vernieuwen en nieuw leven in te blazen. Dat gaat het op termijn gebeuren!

Aanmelden voor de secties kan nu!


De (geplande) stappen per jaar


2017

 • Statutenwijziging Gerealiseerd
 • Bureau inrichting GPS2021 realiseren In behandeling
 • Liefhebber centraal door meer directe communicatie In behandeling
 • Inrichten platforms met alle stakeholders In behandeling
 • Businessclub NPO met alle stakeholders operationeel In behandeling
 • Functioneel ontwerp Automatisering GPS2021
 • Voorbereiding real time uitslagberekening In behandeling
 • Postduivensport op inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Gerealiseerd

2018

 • Public Affairs en Public Relations ingericht met oog op toekomst
 • Werkende platforms
 • Nieuwe automatisering werkend
 • Real time uitslagen
 • Licenties/lidmaatschap en business model voor toekomstbestendige duivensport
 • Museum van de Nederlandse duivensport

2019

 • Integratie logistiek
 • Nederland in vlieggebieden operationeel
 • Aantrekkelijke duivensport op de kaart
 • Internationale samenwerking op diverse disciplines operationeel
 • NPO klaar voor organisatie Olympiade nieuwe stijl in 2023

2020

 • Daling ledenaantal gestopt
 • Automatisering sluit aan bij samenleving en ICT omgeving 2020
 • Nieuwe vormen van wedvluchten en competities organiseren
 • Samenwerking met stakeholders op gelijkwaardig niveau
 • NPO een volwaardige partner binnen de NOC*NSF koepel

2021

 • Optimaliseren
 • Stabiel/ lichtgroeiend ledenaantal door focus, nieuwe koers én aansluiting van sport bij samenleving