GPS 2021

Koers

De (geplande) stappen per jaar: 

2017

 • Statutenwijziging
 • Bureau inrichting GPS2021 realiseren
 • Liefhebber centraal door meer directe communicatie
 • Inrichten platforms met alle stakeholders
 • Businessclub NPO met alle stakeholders operationeel
 • Functioneel ontwerp Automatisering GPS2021
 • Voorbereiding real time uitslagberekening
 • Postduivensport op lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed

2018
 • Public Affairs en Public Relations ingericht met oog op toekomst
 • Werkende platforms
 • Nieuwe automatisering werkend
 • Real time uitslagen
 • Licenties/lidmaatschap en business model voor toekomstbestendige duivensport
 • Museum van de Nederlandse duivensport

2019
 • Integratie logistiek
 • Nederland in vlieggebieden operationeel
 • Aantrekkelijke duivensport op de kaart
 • Internationale samenwerking op diverse disciplines operationeel
 • NPO klaar voor organisatie Olympiade nieuwe stijl in 2023

2020
 • Daling ledenaantal gestopt
 • Automatisering sluit aan bij samenleving en ICT omgeving 2020
 • Nieuwe vormen van wedvluchten en competities organiseren
 • Samenwerking met stakeholders op gelijkwaardig niveau
 • NPO een volwaardige partner binnen de NOC*NSF koepel

2021
 • Optimaliseren
 • Stabiel/ lichtgroeiend ledenaantal door focus, nieuwe koers én aansluiting van sport bij samenleving