GPS 2021

GPS 2021: een prachtige, gezonde toekomst

De duivensport verdient een prachtige toekomst. Echter, het ledenaantal daalt al enige jaren. Dus is een ambitieuze koers nodig. Een koers die leidt tot een bloeiende sport met veel actieve beoefenaars. Dat is GPS2021! 


In het najaar van 2015 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de start van dit verandertraject en vanaf nu tot en met 2021 gaan we stap-voor-stap de nieuwe koers uitzetten. Als bestuur informeren wij u hierover graag via deze website. 


Lees onze visie

Koers

GPS2021 is de koers die NPO inzet om haar doelstelling ‘een aantrekkelijke sport voor vele actieve beoefenaars’ te bereiken. 


GPS2021 brengt de NPO en haar leden stap-voor-stap naar de spreekwoordelijke stip op de horizon. 


Woensdag 18 januari is GPS2021 officieel gestart. Vrijdag 10 februari heeft een bijeenkomst voor alle leden plaatsgevonden. Vanaf 24 maart staan er in de afdelingen bijeenkomsten voor alle leden gepland. Alle data zijn bekend!


Lees de koers

Vragen en antwoorden

Veranderen betekent in de praktijk ook dat er veel vragen ontstaan. Logisch! Wij horen ze graag. Zo weten we wat er leeft en speelt bij onze achterban. 


Heeft u een vraag die u hier niet terug kunt vinden in het overzicht? Stuur uw vraag dan naar gps2021@npoveenendaal.nl. We zorgen dat u een antwoord krijgt. Is de vraag ook relevant voor meerdere duivensportliefhebbers, dan voegen we deze ook toe aan de site. 


Vragen en antwoorden