GPS 2021
Menu

GPS 2021: een prachtige, gezonde toekomst

Visie GPS2021

De duivensport is te mooi om te verdwijnen. Hoe bereiken we dat het ledental na 2021

weer gaat stijgen?

Nieuwe Statuten

De Statutenwijziging is goedkeurd.Daarmee is een belangrijke stap voor een nieuwe toekomst van de duivensport gezet.


Vragen en antwoorden

Een traject van vernieuwing roept vragen op en daar geven we graag een duidelijk antwoord op. 
Bijvoorbeeld op de vragen:

  • Waarom is de NPO het traject 2021 gestart?
  • Kan ik nog wel aan dezelfde vluchten meedoen?
  • Wordt het spelplezier voor de ‘kleine’ liefhebber gegarandeerd?